За спроведување на програмата за обука и стандардите за работа на водичите во планина се грижи тренинг центарот на Македонската асоцијација на интернационални водичи во планина.

Тренинг центарот на асоцијацијата е составен од инструктори за обука и од надворешни стручни соработници.

Инструктори во тренинг центарот на асоцијацијата се:

  • Костантин Циривири
  • Александар Панајотов
  • Ристе Калинов
  • Горан Ивановски
  • Јован Божиноски
  • Антонио Додевски
  • Димитри Димитров
  • Јонче Илиевски