Управниот одбор на Македонската асоцијација на интернационални водичи во планина го сочинуваат:

  • Костантин Циривири - Претседател на Македонската асоцијација на интернационални водичи во планина
  • Антонио Додевски - Генерален Секретар на Македонската асоцијација на интернационални водичи во планина
  • Иван Јакимовски - Технички Секретар на Македонската асоцијација на интернационални водичи во планина
  • Јован Божиноски - Член на Управниот Одбор
  • Јонче Илиевски - Член на Управниот Одбор