Од 24 до 26 Февруари на Шар Планина ќе се одржи практичниот дел од зимскиот испит за кандидатите за водичи во планина кои се обучуваат во Македонската асоцијација на интернационални водичи во планина според меѓународниот професионален стандард IML - International Mountain Leader.